Brazilian Journal of Anesthesiology
https://bjan-sba.org/article/5f9dbdba8e6f1a8a098b4679
Brazilian Journal of Anesthesiology
Scientific Article

O USO DO ANALISADOR DRAGER PARA CO2 ADAPTADO AO RESPIRADOR DE TAKAOKA

RUBENS LISANDRO NICOLETTI

Downloads: 0
Views: 246


5f9dbdba8e6f1a8a098b4679 rba Articles
Links & Downloads

Braz J Anesthesiol

Share this page
Page Sections